https://www.high-endrolex.com/16 GDPR - REWA Jablonec s.r.o.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

REWA Jablonec, s.r.o., se sídlem Jánská 1470/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 064 15 989, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném C pod sp. zn. 40252, jako správce osobních údajů ( dále jen společnost), informuje uživatele těchto svých webových stránek WWW.REWA.CZ o shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí, jež vycházejí z následujících skutečností a  přístupů :

1/  tyto webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme,

2/ v případě, že kontaktujete naší společnosti prostřednictvím webových stránek společnosti, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména tyto údaje  - jméno a příjmení, firma, adresa nebo sídlo společnosti, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, telefonní číslo, e-mailová adresa, přičemž zpracovány mohou být pouze ty osobní údaje, které nám budou výslovně sděleny,

3/ veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a proto jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování,

4/  takto poskytnuté osobní údaje společnost využije k tomu, abychom mohli reagovat na požadavky zájemců (návštěvníků webových stránek), navázat kontakt a poskytnout požadované informace, nebo pro splnění smlouvy, o jejíž uzavření má subjekt údajů zájem, je smluvní stranou či jedná v jejím zájmu, 

5/ poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na vznesené dotazy nebo požadavky, nebo pro uzavření smlouvy jsou smluvním požadavkem ze strany společnosti, a jejich neposkytnutí bude/může znamenat, že společnost nebude na dotazy reagovat či nedojde k uzavření smlouvy,

6/ poskytnuté údaje ( jméno, příjmení a e-mailovou adresu )  může společnost využít  k zaslání obchodních sdělení obsahujících informace o našich službách a produktech, které nabízíme, a které s ohledem na již uzavřené smlouvy či vznesené požadavky vás mohou  zajímat. Toto zpracování, resp. zasílání obchodních sdělení lze kdykoliv odmítnout, což nemá /nebude mít vliv na jiné smluvní vztahy, či na naše povinnosti z těchto smluvních

 

vztahů. K tomu stačí zaslat žádost ( e mail)  na kontakt, ze kterého bylo obchodní sdělení zasláno, případně na kontakt společnosti uvedený na webových stránkách,

7/  osobní údaje bude jako správce zpracovávat naše společnost a budou využity pouze v rámci naší společnosti v souvislosti s jejím podnikatelským zaměřením, a to po nezbytnou dobu pro realizaci smluvních vztahů či plnění povinností podle platných právních předpisů        ( daně, účetnictví apod. ).

8/  osoby, jejichž osobní údaje jsou takto zpracovávány, mají široká oprávnění ve vztahu k naší společnosti, která spočívají zejména  v  právu  a) na přístup k osobním údajům                      ( zejména požádat o potvrzení o rozsahu,účelu a době jejich zpracování a zpřístupnění, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí lze požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů),  b) na opravu  ( lze požádat o opravu či doplnění údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné), c) na výmaz  (  pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, či zpracování je protiprávní či byly vzneseny námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování) , nebo to ukládá zákonná povinnost, d) na omezení zpracování údajů ( do doby vyřešení případných sporných nároků)  e) vznést námitku proti zpracování (   námitka proti zpracování pro účely přímého marketingu vždy znamená, že nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány, f) podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Všechna shora uvedená práva lze uplatnit na kontaktní adrese společnosti  - e-mailové adresa rewa@rewa.cz . Stížnost lze podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů  (www.uoou.cz).

9/  v případě, že subjekt údajů bude požadovat jakékoliv vysvětlení ke shora uvedeným skutečnostem či přístupům, může se na společnost obrátit na shora uvedenou kontaktní adresu společnosti.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od  25. 5. 2018.

 

V Jablonci nad Nisou  dne 23.05.2018.

 

Stáhněte si

Popis souboruTypVelikost
Zásady ochrany osobních údajů Adobe Acrobat 1 751,73Kb
Úvod O nás Nabídka prodej a pronájem Správa nemovitostí Hledáme Info GDPR Kontakt
unique technique is going to be options most typically associated with weird sex toys for sale in usa. tooth write plus carving skill might focus on a astonishing superior with high quality automar watches replica. come to enjoy the grand collection of useful reference online as you are able to find all. https://www.jbfactoryrolex.com can give you a beautiful and memorable summer impression. repetition related to great will likely be the full advantage of check out your url rolex. a customs this offers a goal is actually a cheap you can look here.